Ligplaatsen in ontwikkeling

Ligplaatsen in ontwikkeling

Ligplaatsen in ontwikkeling

Naast aangesloten ligplaatsen zijn wij nog in overleg met onder andere de volgende locaties:

Groningen: Al geruime tijd zijn we in gesprek over ligplaatsen in Hoogkerk. De gemeente heeft ons gevraagd om gebruik te mogen maken van de Schepencarrousel. Wij hebben onze mogelijkheden aangegeven, waarna de gemeente haar wensen heeft uitgesproken en verder gaat met het ontwikkelen van haar plannen, in samenwerking met ons en andere partijen.

Druten: via één van onze jongste actieve carrousellers gaan we contact leggen met de beheerders van ligplaatsen. Een mooie ontwikkeling, meer zuidwaarts.

Tilburg: Er zijn verregaande afspraken met de Piushaven voor mogelijkheden voor schepen van de Schepencarrousel. We hopen dat in 2020 te kunnen bestendigen.

Winschoten: Geruime tijd geleden gesprek gevoerd over de wenselijkheid van inzetten van de Schepencarrousel. Men wil volgens de Schepencarrouselformule een drietal plaatsen inrichten. Het wachten is op groen licht van de diverse (gemeentelijke) partijen.

Hasselt: In Hasselt zijn ook schepen van de Schepencarrousel welkom, we zijn nog in overleg over de precieze afspraken. Momenteel is het mogelijk om aan het Zwarte Water te liggen, 3 dagen gratis op vertoon van de blauwe pas.

Leeuwarden: We starten in Leeuwarden het gesprek met de museumhaven.

Den Haag: Heeft in haar beleid opgenomen dat er in 2018 wordt gekeken of realisatie van een Schepencarrouselplaats  tot de mogelijkheden behoort.

Geertruidenberg: Stelt ligplaatsen beschikbaar t.b.v. historische schepen, wil wel graag samenwerken met de Schepencarrousel. Afspraken moeten nog worden gemaakt.

Coevorden: eerste contacten zijn gelegd.

Zwolle: Wil iets met lagere tarieven voor historische schepen; motie D’66