Ligplaatsen in ontwikkeling

Ligplaatsen in ontwikkeling

Ligplaatsen in ontwikkeling

Naast aangesloten ligplaatsen zijn wij nog in overleg met onder andere de volgende locaties:

Hasselt: In Hasselt zijn ook schepen van de Schepencarrousel welkom, we zijn nog in overleg over de precieze afspraken.

Leeuwarden: Naast de plek die we al hebben starten we in Leeuwarden het gesprek met de museumhaven.

Schiedam: Rest ons nog de afrondende gesprekken over welke locaties en welke voorwaarden gelden voor de Schepencarrousel.

Den Haag: Heeft in haar beleid opgenomen dat er in 2018 wordt gekeken of realisatie van een Schepencarrouselplaats  tot de mogelijkheden behoort.

Geertruidenberg: Stelt ligplaatsen beschikbaar t.b.v. historische schepen, wil wel graag samenwerken met de Schepencarrousel. Afspraken moeten nog worden gemaakt.

Hellevoetsluis: Schepencarrousel heeft gesprek gehad met gemeente. De Schepencarrousel is van mening dat de gemeente nu te weinig voordelen biedt aan onze gebruikers. We wachten op een gunstiger voorstel.

Alkmaar: Eerste contact is gelegd, moet nog verder worden ontwikkeld.

Stadskanaal: Eerste contact is gelegd. Er zijn plaatsen voor historische schepen en/of winterliggers. Onderhandelingen moeten nog plaats vinden.

Den Helder: Heeft aangegeven plaatsen beschikbaar te willen stellen voor de Schepencarrousel in de museumhaven.

Coevorden: eerste contacten zijn gelegd.

Zwolle: Wil iets met lagere tarieven voor historische schepen; motie D’66