Nieuws

Voor het meest actuele nieuws zie Twitter. Of kijk op onze nieuwspagina: nieuws

Schepencarrousel op Twitter:

You-Tube
1 september 2010

Naar you-tube kanaal

Welkom bij de Schepencarrousel

De schepencarrousel is een systeem waarbinnen historische schepen (zoals sleepboten, vrachtschepen en zeilschepen) uitgewisseld worden tussen verschillende ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte periode (max. 3 maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen en schippers het verhaal van het schip en de cultuurhistorie van de scheepvaart, door middel van onder andere informatieborden. Er wordt duidelijk gemaakt waar en waarom het schip gebouwd is, wat het zoal heeft beleefd in de loop van de tijd en waarom bepaalde aanpassingen gedaan zijn.

De Schepencarrousel biedt zowel de schippers als gemeenten voordelen. Door de schepencarrousel worden schippers in de gelegenheid gesteld hun schip te laten varen en, hun passie te laten zien. Gemeenten profiteren van het historische varend erfgoed, doordat deze goed onderhouden schepen het aanzien van de havens een positieve impuls geven. Bovendien kunnen gemeenten hun ligplaatsen in de havens flexibel invullen. Beide partijen hebben slechts één aanspreekpunt: de Stichting Er-varen.